logo Progress 

bg     de    ru    en

За нас

Прогрес АД е фирма в състава на Холдинг Загора със 100 годишна история в производството на висококачествени технически отливки от сив и сферографитен чугун. Извършваме механообработка на произвежданите от нас отливки.

Фирмата разполага с най-съвременно оборудване за производство:
• топилни мощности на ABP, INDUCTOTERM и BBC
• Формовъчни линии:
Автоматична формовъчна линия HSP - 2D производство на HEINRICH WAGNER SINTO
Автоматична формовъчна линия FBO - 3S производство на HEINRICH WAGNER SINTO
Полуавтоматична формовъчна линия оборудвана с машини ФОРОМАТ
Машинен формовъчен участък с машини DOZAMET
• дробометни линии, дробометни барабанi и машини за вътрешно почистване на отливки със сложна конфигурация.
• участък за производство на сърца с машини ROPERVERK и LAEMPE.

Произвеждаме следните марки чугун: EN GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300, EN GJS 400-15, EN GJS 500-7, EN GJS 600-3 и EN GJS 700-2.

Разполагаме с перфектно екипирана лаборатория, която е акредитирана и извършва пълен котрол на: входящи суровини, характеристики на стопения материал и формовъчната смес, физични, химични и механични характеристики на готовите изделия.

Капацитета на производство е 15 000 тона отливки на година.

Фирмата е сертифицирана по следните стандарти:
ISO 9001:2015
ISO 14001: 2015
BS OHSAS 18001:2007

Акредитирана заводска лаборатория
Комплексно разрешително от Министерство на екологията

Прогрес АД е дългогодишен доставчик на отливки за световни имена в над 10 страни на Европа и по света.

В Прогрес АД работят висококвалифицирани сътрудници, които са непрекъснато ангажирани в усъвършенстването и модернизацията на производството и всички технологични процеси.

Предлагаме на своите клиенти гъвкаво и взаимоизгодно сътрудничество.