logo Progress 

bg     de    ru    en

Топилен участък

Топенето на метал се осъществява с 8 индукционни пещи с общ еднократен капацитет над 50т.

Вместимостта им е от 2 до 10т с промишлена и средна честота, което ги прави изключително гъвкави при производството на различни видове чугун.