BG
 
 

Висококачествени отливки от сив и сферографитен чугун

Дългогодишното партньорство с утвърдени на световния пазар компании и непрекъснатия стремеж към обновяване и усвояване на нови производства са издигнали критериите за качество и прецизно управление на технологичните процеси.

Виж повече

нашите производствени марки чугун

EN GJL 150N GJL 200EN GJL 250EN GJL 300EN GJS 400-15EN GJS 500-7EN GJS 600-3EN GJS 700-2EN GJS 400-18 LT

производствeни процеси

пълен контрол в акредитирана лаборатория

Стриктното спазване и следенето на технологичния процес по всички нива на производството, осигуряват високо качество на произвежданите изделия.

Виж повече

Нашата продукция

Технически отливки

“Прогрес”АД е производител на чугунени отливки за всички сфери на машиностроенето. Наши клиенти са световно известни фирми в областта на хидравликата, енергетиката, автомобилната и тракторна промишленост и пр. Произвеждаме следните марки чугун: EN GJL 200, EN GJL 250, EN GJL 300, EN GJS 500-7, EN GJS 600-3 и др.

Виж повече

Декоративни отливки

Прогрес”АД е производител на широка гама декоративни изделия за екстериора: Ниски и високи паркови осветителни колони, пейки, чешми, маси, огради, парапети, ограничители против паркиране, беседки и пр. Нашите декоративни изделия се продават успешно в Италия, Франция, Англия, Испания, Гърция, Словения, Македония, Украйна и др.

Виж повече

Сертифицирано качество по стандрти

Фирмата е сертифицирана по следните стандарти:

 • ISO 9001:2015
 • ISO 14001: 2015
 • ISO 45001:2018

Акредитирана заводска лаборатория

Комплексно разрешително от Министерство на екологията

най-съвременно производствено оборудване

 • Топилни мощности на ABP, INDUCTOTERM и BBC
 • Формовъчни линии:
  • Автоматична формовъчна линия HSP - 2D производство на HEINRICH WAGNER SINTO
  • Автоматична формовъчна линия FBO - 3S производство на HEINRICH WAGNER SINTO
  • Полуавтоматична формовъчна линия оборудвана с машини ФОРОМАТ
  • Машинен формовъчен участък с машини DOZAMET
 • Дробометни линии, дробометни барабани и машини за вътрешно почистване на отливки със сложна конфигурация.
 • Участък за производство на сърца с машини ROPERVERK и LAEMPE

нашите успехи в цифри

над 10 страни

по света, в които доставяме продукция

над 15 000 тона

ппроизведени отливи за една година

над 100 години

производствeна
история

Какво ново?

Контакти