BG
 

Производство на леярски сърца

Производство на леярските сърца се извършва с машини ROPERWERK за горещ процес и LAEMPE LL20 за студен процес. Разполагаме с пълното оборудване за почистване, боядисване, сушене и контрол на леярските сърца.

Контакти