BG
 

ПРОГРЕС АД с нов самофинансиран проект

ПРОГРЕС АД започна работа по проект “Подобряване на работната среда, условията на работа и организацията на производствения процес”

Като първи етап на проекта беше направено проучване на нагласите и отношението на работещите в компанията по основни въпроси на удовлетвореността от работата, мнението им по организацията на производствения процес и по въпроси на социалната политика.

Проучването беше извършено в изключително кратки срокове от екипа на компанията в отдел “Човешки ресурси” и със съдействието и на професионалисти в този вид проучвания.

В атмосфера на отговорност и висока активност в отразяването на своите гледни точки, заетите работници и служители споделиха писмено в специално разработена форма мненията си, групирани при анализите в 278 типа отговори и 25 категории. Те обхващат всички важни аспекти на работната среда, организацията на работа, социалните придобивки, отношенията в екипите. Данните съдържат и множество конкретни предложения, по всяко от които ръководството на компанията се ангажира със системна работа.

Контакти